Thống kê những cặp số nào ra nhiều nhất sau các cặp số vừa mới ra

Dãy số lotto cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 16,17)
Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) 
 Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm) 
Bấm vào đây xem chi tiết các ngày mà 2 cặp số cùng về
- Dàn số:
- Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số là :
- Ngày mới nhất mà dãy số xuất hiện là:
- Điểm gan đến nay là: ngày
Chú ý:
Dàn số được tính là về khi trong dàn khảo sát có xuất hiện một cặp số khi mở thưởng, vậy để hiệu quả bạn chỉ nên khảo sát dàn có 3 cặp số trở xuống (dàn nhiều cặp số hơn chỉ khảo sát với mục đích tham khảo thêm) . Để xem chi tiết khoảng cách chu kỳ bạn di chuột lên các con số trong bảng chi tiết.
Chi tiết chu kỳ của dàn số:
<- -<- -|
Tổng hợp lại chu kỳ của dàn số: