Thống kê những cặp số nào ra nhiều nhất sau các cặp số vừa mới ra

2 cặp số khảo sát:
 Từ ngày(Ngày/Tháng/Năm) 
 Đến ngày(Ngày/Tháng/Năm) 

Bấm vào đây xem chi tiết các ngày mà 2 cặp số cùng về
- 2 cặp số về cùng nhau từ ngày đến ngày là:
- lại một trong 2 cặp số này là :
- Ngày cuối cùng 2 cặp số về cùng nhau là ngày
- Chu kỳ cuối lô đã rơi(về) cặp vào ngày: không còn cơ hội đầu tư cặp này.
Chú ý:Các cặp số bạn nên khảo sát là các cặp số về cùng nhau trong các lần quay trước đây, nhưng tính tới hiện tại chưa về lại cặp nào. Thống kê trong 180 ngày, 365 ngày,... càng lớn thì xác suất rơi của các cặp số khảo sát càng cao. Để dự đoán được tốt bạn hãy để ý đếnMax cực đại lô rơi(về)Chu kỳ cuối lô chưa rơi(về), nếuChu kỳ cuối lô chưa rơi(về) vượtMAX hoặc gần chạmMAX thì đáng được xem xét để đầu tư.